Битки и котка ^^

от Girl_with_dreams

сънуван на 31.01.2009
добавен на 31.01.2009 12:12:48

Първо се бих там с някакъв, целия в черно. Лееко не ми достигаха силите, но все пак го прогоних. После се озовах в някаква стара пет етажна сграда, която изглеждаше сякаш всеки момент ще се срути. Заживях там при някакви, явно за да се скрия. Имах черно-бял охранен котарак с искрящо зелени очи. ^^ По някое време му събирах играчките и се карах на другите (особено на една съученичка Мартина), че му ги оплитат или ги запокитват под леглата. После го търсех, легнала на пода, и го видях под едно легло, хванах го и го гушнах. Много беше пухкав. ^^ Както и да е, явно се провеждаха часовете по физическо за втория срок и аз по някаква причина все пазех, а другите играеха волейбол на открито и тая изпитваше и ми се караше, че само пазя и ще ме остави на изпит. Аз отчаяно гледах как си провалям шансовете за шестица, но мисията ми беше по-важна и не можех да си позволя да играя. Хъм, а преди това някакси станах като статуя, не можех да помръдна и трябваше някой от другите да се превърне в мое нещо си...нещо като призрак прозрачно, за да ме води...да мога да мърдам. И така помолих 3 момичета, всичките млади, за жалост, за да стават толкова рано призраци. Но едно от тях се съгласи, Кори се казваше, русо със сини очи, много хубавко и мило. XD И така, стана и можех отново да се движа. Към края на съня вече дойдоха лошите и ние се скрихме точно срещу малкия вход, през който те само надничаха. Ние бяхме само три?! Отвън виждахме как едни мъже с маски и/или черни наметала минават. Една групичка влязоха вътре да търяст на по-горните етажи. Водачът им надникна, но не ни видя, когато момичето отляво без да иска помръдна и той ни разкри и извика другите. Те почнаха отгоре да хвърлят нещо, а едно момиче се оказа седнало на тясно мостче, а под него-гореща лава?! За малко да го съборят, но изведнъж аз се оказах призрак. Седях срещу нея, хвърлиха някакво дърво и ме смаза, изохках, обаче нали бях призрак...тя пита дали съм добре, а аз й хвърлих нещо от плат да се хване, намота си го на ръката и я издърпах, като постоянно си повтарях "Ти си хартия, не можеш да умреш, ти си хартия, не можеш да умреш..." ??? XDDDDDDD


Коментар от автора за съня и спането


Допълнителна информация за съня

Степен на осъзнатост

1 - Нямах идея, че сънувам.

Продължителност на спането

Повече от 10 часа

Действието се развива в

Настоящето

Допълнителна информация


Коментари


Добавете коментар към съня

Заглавие на коментара Ви

Съдържание